top of page

GØR DET NEMT AT
ANONYMISERE DINE DOKUMENTER

Cleardox er et anonymiseringsværktøj, der hurtigt og nemt fjerner personoplysninger fra dokumenter. Ved hjælp af avanceret teknologi, identificerer Cleardox automatisk navne, adresser, cpr.numre. og andre informationer. Herefter overstreger Cleardox informationen eller erstatter det med noget andet. 

HVORFOR CLEARDOX?

Anchor 1

MANUEL ANONYMISERING ER TIDSKRÆVENDE OG DYRT FOR ORGANISATIONER

Manuel anonymisring som består af at udskrive og overstrege ord er tidspkrævende

Organisationer bruger mere og mere tid på at anonymisere dokumenter i forbindelse med udveksling af dokumenter. Denne anonymisering sker idag manuelt.  Processen er forbundet med stor usikkerhed, da personlig information ofte overses. Cleardox´s anonymiseringsværktøj ændrer på det. 

CLEARDOX GØR DET NEMT OG EFFEKTIVT AT ANONYMISERE

Et digitalt anonymiseringsværktøj gør det 5 gange så hurtigt at anonymisere dokumenter

Spar tid og undgå fejl med Cleardox´s anonymiseringsværktøj. Anonymiseringsværktøjet screener dokumenter for personfølsomme oplysninger, og præsenterer dem i et brugervenligt format. Spar tid på de generiske anoymiseringer, så du kan bruge tiden på analysearbejdet

HVEM HJÆLPER VI

Cleardox kan bruges af alle virksomheder, som skal anonymisere dokumenter, men i særlig grad

Cleardox hjælper advokatvirksomheder med at anonymiere dokumenter

Advokatvirksomheder

Cleardox hjælper advokatvirskomheder med at anonymisere dokumenter, når sagsdokumenter skal deles mellem medarbejdere i interne vidensbiblioteker, ved udlevering af dokumentation til 3.part i større sager mv. 

Cleardox hjælper finansielle virksomheder med at anonymiere dokumenter

Finansielle institutioner

Cleardox hjælper finansielle institutioner med at overholde GDPR, når kunder beder om indsigt i sager, eller når større sagskomplekser skal deles internt eller eksternt.  

Cleardox hjælper offentlige myndigheder med at anoymisere dokumenter

Offentlige myndigheder

Cleardox hjælper sagsbehandlere i offentlige myndigheder med at effektivisere anonymiseringsarbejdet i forbindelse med bl.a. aktindsigtssager

PERSONLIG INFORMATION

Ved brug af den nyeste teknologi inden for maskinlæring og kunstig intelligens kan Cleardox´s anonymiseringsværktøj automatisk spore personlig og sensitiv information, som skal anonymiseres. Cleardox er trænet til at finde personoplysninger inden for mange forskellige kategorier.

Customers
Anonymiseringsværktøj der automatisk finder og markerer personoplysninger i dokumenter
Features
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk navne
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk telefonnumre
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk emaiadresser
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk domæner
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk adresser
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk datoer og tal
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk cpr.numre
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk loger
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk matrikelnumre
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk virksomhedsnavne
Cleardox anonymiseringsværktøj finder automatisk organisationer
Tilføj din egen anonymiseringskategori
Anchor 2

SÅ NEMT ER DET

1: Opload det dokument som du ønsker skal anonymiseres. 2: Cleardox screener automatisk dokumentet for personoplysninger, så du ikke selv behøver lede efter dem 3: Cleardox præsenterer brugeren for de identificerede personoplysninger, og gør det nemt at godkende eller afvise. Herefter overstreger eller erstatter Cleardox automatisk.   

Cleardox redaction process - upload, redact and finish
Anchor 5

INTEGRATIONER

Cleardox anonymiseringsværktøj giver dig mulighed for at integrere din virksomhed's ESDH-system til Cleardox. Gør det nemt at importere og eksportere dokumenter, som skal anonymiseres, uden at du behøver hente det ned på skrivebordet først. Læs mere 

Cleardox aonymiseringsværktøj kan integrere til dit dokumentstringsværktøj

Seneste nyt om anonymisering og GDPR-relateret indhold

Anchor 3

FÅ EN DEMO

bottom of page