top of page

Ny Lov om Webtilgængelighed: Inklusion og Digital Adgang for Alle

I juli i år trådte den længe ventede nye lov om webtilgængelighed i kraft som en tilføjelse til den eksisterende lov, der har haft gyldighed i årevis. Denne lov markerer en betydningsfuld milepæl i retning af et mere inkluderende og tilgængeligt digitalt miljø. Lad os dykke ned i, hvad denne lov indebærer, og hvorfor den er så vigtig.

Webtilgængelighed: Hvad betyder det?

Webtilgængelighed er konceptet om at udvikle digitale ressourcer, såsom websider og apps, på en måde, der gør dem brugbare for en bred vifte af mennesker, inklusive dem med forskellige former for funktionsnedsættelser. Dette inkluderer fysiske, kognitive, sensoriske og neurologiske udfordringer. Målet er at fjerne unødvendige hindringer, så alle, uanset deres evner, kan deltage fuldt ud i den digitale verden. Personer med synshandicap, hørehandicap, motoriske vanskeligheder og andre funktionsnedsættelser skal have samme adgang som alle andre.


Udvidelse af Loven i 2023

Den nye tilføjelseslov, der trådte i kraft i juli 2023, bringer en afgørende ændring: den udvider omfanget til at omfatte digital post og aktindsigtssager. Dette betyder, at digitale postmeddelelser nu også skal være tilgængelige for personer med funktionsnedsættelser. Foruden den eksisterende webtilgængelighed gælder nu de samme standarder for digital post og dets indhold.


Webtilgængelighed og Aktindsigtssager

En bemærkelsesværdig aspekt ved denne udvidelse er dens indvirkning på aktindsigtssager. Med en årlig strøm af aktindsigtssager i det danske samfund bliver det afgørende at sikre, at dokumenter og informationer er webtilgængelige. Men der er udfordringer forbundet med at gøre gamle og kvalitetsmæssigt tvivlsomme scannede dokumenter tilgængelige. Yderligere komplikation opstår ved brugen af digitale værktøjer, der kan fjerne den metadata, der muliggør webtilgængelighed. Dette betyder, at selvom anstrengelserne tidligere var brugt på at gøre indholdet webtilgængeligt, kan det blive utilsigtet ødelagt i processen.


Anonymisering og Webtilgængelighed

I dagens digitale verden er anonymisering af afgørende betydning for beskyttelse af personlige oplysninger. Historisk set har de fleste anonymiseringsværktøjer haft udgangspunkt i at fjerne alt omkringliggende metadata, når du anonymiserer dokumentet. Dette sker af hensyn til beskyttelse af potentielle persondata, og derfor vælger mange udbydere at følge det velkendte princip: "better safe than sorry."

Men her kommer udfordringen: Denne tilgang indebærer en risiko for at ødelægge den webtilgængelighed, der blev etableret ved upload. I mange tilfælde indeholder metadata afgørende informationer, der muliggør webtilgængelighed, og hvis dette fjernes, kan det være nødvendigt at starte processen forfra. læs også vores artikel om metadata


Anonymiseringsløsninger og webtilgængelighed

Hvis du overvejer at anskaffe en anonymiseringsløsning eller software i det hele taget, er det afgørende at forstå dens indvirkning på webtilgængelighed. Dette gælder især, hvis værktøjet indebærer import af dokumenter i et system. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan dette påvirker formateringen af data og muligheden for at opretholde webtilgængelighed.


I Cleardox har vi dedikeret tid til at tilpasse vores anonymiseringsløsning, så det bevarer allerede opnået webtilgængelighed på PDF-dokumenter. Vi sikrer, at afgørende metadata bevares, og at de pseudonyme elementer, der bruges til anonymisering, kan læses op af skærmlæsere. Vores mål er at gøre det muligt for alle at interagere med dokumenter på lige vilkår.


Prøv vores løsning her


Den nye lov om webtilgængelighed repræsenterer et vigtigt skridt mod en mere inkluderende digital verden. Ved at udvide webtilgængelighedsstandarder til også at omfatte digital post og aktindsigtssager sætter loven en ny standard for digital inklusion, der vil gavne alle borgere i Danmark. Hos Cleardox tager vi denne udfordring seriøst og stræber efter at levere løsninger, der er både tilgængelige og anonymiserede.


20 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page